Duyurular

Duyurular

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce 6360 sayılı yasanın 3. maddesine ‘İlçe Belediyeler kanuna göre tüzel kişiliği…